طراحی مونوکروم به معنای یک رنگ بودن است. این سبک از دکوراسیون تنها برای افرادی مناسب که ریسک پذیرند.

یکی از جذاب ترین و چشم نوازترین سبک های دکوراسیون به حساب می آید.

اما منظوراز یک رنگ بودن استفاده از سایه روشن یک تناین سبک، کار شما را راحت می کند زیرا دیگر به دنبال تنوع رنگ و ست کردن آن نیستید.

مونوکروم از طیف رنگی، رنگ سایه(shade)رنگ مونوکروم تن(tone)و پایه(tint) تشکیل شده است.

اگر استرس دارید که آیا این سبک را می پسندید یا نه کافی است از یک محیط کوچک مانند حمام شروع کنید.

انتخاب رنگ:

شما با کمک این سبک می توانید فضای مورد نظر خود را بزرگتر یا کوچکتر کنید. رنگ تیره را در فضای بزرگتر که نور کافی هم دارد، برای وسایل بزرگتر استفاده کنید.

برای مکان های کوچک دقیقا برعکس این قضیه است. که از نور کمی برخوردارند از تناژ رنگ روشن بیشتر استفاده کنید.

برای مکان های کوچک دقیقا برعکس این قضیه است. که از نور کمی برخوردارند از تناژ رنگ روشن بیشتر استفاده کنید.

به این نکته توجه کنید با کمی بی دقتی و استفاده بیش از حد از این رنگ می تواند فضا را به شدت به فضایی شبیه به غار تبدیل کند. برای اعتدال می توانید از تناژ رنگ بژ و نور مناسب استفاده کنید.

استفاده از رنگ متضاد:

اگر هنوز در استفاده از طراحی مونوکروم تردید دارید که از یک رنگ استفاده کنید، به شما پیشنهاد می شود با اضافه کردن یک رنگ متضاد مانند نارنجی یا آبی استفاده کنید. گاهی اوقات به هم زدن قوانیین دکوراسیون می تواند فضای جذابی ایجاد کند.

توجه به جزئیات در معماری:

توجه به استفاده از رنگ سفید بسیار مهم است. درطراحی مونوکروم همیشه فکر می کنیم استفاده از رنگ سفید بهترین انتخاب است. اما از دیدگاه معماری اینگونه نیست. با انتخاب رنگ سفید تمامی خطوط و الگوهای فضا از بین می رود.