دکوراسیون

سقف کاذب

سقف کاذب در دکوراسیون داخلی

سقف کاذب زیر سقف اصلی و بر روی تکیه گاه های معلق ارائه می شود. معمولا برای کنترل دما ،…