سبک ماوریک

رنگ های مورد استفاده در این سبک

در این سبک هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد. طراح می تواند از رنگ های مختلف در طراحی استفاده کند. در این زمینه هم به همان بی قید و بند بودن این سبک اشاره دارد. طراح مجاز است از هر طیف رنگی که می پسندد استفاده کند. پس می توان از رنگ های بدون محدودیت برای ایجاد یک فضای داخلی مناسب با سلیقه مشتری استفاده کرد.

سبک ماوریک

در ماوریک می توان از رنگ های متعارض با هم در کنارم هم بهره بردو چیزی متفاوت خلق کرد.

اهمیت و جایگاه عناصر در سبک ماوریک

در این سبک می توان از انواع عناصر دکوراسیونی استفاده کرد که این عناصر را هسته و متده اصلی این سبک هم می خوانند.

البته باید بگوییم نحوه چیدمان و نوع به کار گیری عناصر به این سبک مانند چیدمان عناصر در سبک معاصر است با این تفاوت که در این طراحی می توانیم از عناصر متفاوتی مثل فرش، کوسن و اکسسوری های مختلف استفاده کرد.

سبک ماوریک

وجه تمایز دیگر این سبک با بقیه استایل ها این است که ممکن است به دلیل انتخاب مستقل و بدون قانون، جزئیات این دکور ها تفاوت های چشمگیر با یکدیگر داشته باشند.

الگو نامشخص

با توجه به این که سبک ماوریک از قاعده و قانون به خصوصی تبعیت نمی کند پس به دلیل استفاده از وسایل گوناگون در کنار هم چیدمانی نا متقارن ایجاد می کند ولی گاهی امکان دارد دیزاینی منظم هم ببینید.

سبک ماوریک

مبل و فرش در سبک ماوریک

مبل و فرش خانه در هر سبک و چیدمانی که هستند مرکز چیدمان و طراحی است. مهم ترین نقش را در طراحی و دکور پیاده می کند. در سبک ماوریک که بییشتر به سبک معاصر شباهت دارد بهتر است مبل و فرش مورد نظر متناسب با مد روز انتخاب شود.