استفاده از گیاهان در دکوراسیون داخلی فضاهای مختلف

استفاده از گیاهان در دکوراسیون داخلی حس زندگی را تداعی می کند.

گل ها و گیاهان

استفاده از گل ها و گیاهان میتواند در دکوراسیون داخلی منزل نقش بسزایی ایفا کند . البته در صورتیکه از آن ها به نحو احسن استفاده شود و بدانیم که در چه فضایی از چه سبک گلدانی استفاده کنیم.

وجود گیاهان در خانه میتواند تاثیر بسیار مثبتی در حال و هوای منزل ما داشته باشد و روحیه افراد منزل را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. گیاهان همواره در حال رشد و نمو هستند و به ما یادآور میشوند که زندگی همیشه در حال جریان است و ما باید رشد کنیم و سرزنده باشیم.

ایجاد حس زندگی با گیاهان

وجود گیاهان در خانه میتواند تاثیر بسیار مثبتی در حال و هوای منزل ما داشته باشد . گیاهان قادر هستند تا روحیه افراد منزل را به میزان قابل توجهی بهبود ببخشند.

گیاهان همواره در حال رشد و نمو هستند و به ما یادآور میشوند که زندگی همیشه در حال جریان است و ما باید رشد کنیم و سرزنده باشیم.

استفاده از گل و گیاه میتواند در دکوراسیون داخلی منزل نقش بسزایی ایفا کند ، البته در صورتیکه از آن ها به نحو احسن استفاده شود و بدانیم که در چه فضایی از چه سبک گلدانی استفاده کنیم.

فواید حضور گیاهان در محیط

گیاهان میتوانند هوا را تصفیه کنند. امروزه معضل اصلی کشور ما آلودگی هوا است و همگی در معرض خطر هستیم . این موضوع میتواند یکی از بهترین و مهم ترین فواید استفاده از گیاهان در دکوراسیون داخلی  باشد که میتوانند هوای منزلمان را تصفیه کنند.

وجود گیاهان در خانه میتواند تاثیر بسیار مثبتی در حال و هوای منزل ما داشته باشد و روحیه افراد منزل را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. گیاهان همواره در حال رشد و نمو هستند و به ما یادآور میشوند که زندگی همیشه در حال جریان است و ما باید رشد کنیم و سرزنده باشیم.

همخوانی فضا با گیاهان

زمانیکه میخواهیم در یک فضا از گل و گلدان استفاده کنیم .

باید حتما در نظر داشته باشیم که رنگ گیاه و گلدانی که گیاه در آن قرار میگیرد با رنگ محیط ما همخوانی داشته باشد. ما میتوانیم در همه ی قسمت های منزل برای پر کردن فضاهای خالی و برای زیبایی بیشتر فضا از گیاهان استفاده کنیم. اما علاوه بر رنگ گیاه و گلدان آن ، باید به اندازه و ارتفاع گیاه نیز توجه داشته باشیم.

علاوه بر رنگ گیاه و گلدان آن ، باید به اندازه و ارتفاع گیاه نیز توجه داشته باشیم.
علاوه بر رنگ گیاه و گلدان آن ، باید به اندازه و ارتفاع گیاه نیز توجه داشته باشیم.

چند گلدان

اگر قرار است از چند گلدان در کنار یکدیگر استفاده کنیم. بهتر است که این گلدان ها در یک ارتفاع نباشند و با کمی اختلاف ارتفاع آن ها را کنار یکدیگر قرار دهیم تا هر گیاه به تنهایی جلوه کند و مانع دید گل های دیگر از زاویه های مختلف نباشد.

بهتر است که این گلدان ها در یک ارتفاع نباشند و با کمی اختلاف ارتفاع آن ها را کنار یکدیگر قرار دهیم

میتوانیم از اندازه های مختلف گیاه در دکوراسیون استفاده کنیم.

گلدان های کوچک را روی میز ، اپن و  پایه های مختلف ، و گلدان های بزرگتر را در گوشه و کنار اتاق و فضای پذیرایی قرار دهیم.

گلدان های کوچک را روی میز ، اپن و  پایه های مختلف ، و گلدان های بزرگتر را در گوشه و کنار اتاق و فضای پذیرایی قرار دهیم.
بهتر است که این گلدان ها در یک ارتفاع نباشند و با کمی اختلاف ارتفاع آن ها را کنار یکدیگر قرار دهیم

 

میتوانیم گلها را با قاب های چوبی و یا چرم از سقف آویزان کنیم و یا از آن ها به عنوان قاب عکس استفاده کنیم و آن ها را روی دیوار قرار دهیم.

میتوانیم گلها را با قاب های چوبی و یا چرم از سقف آویزان کنیم
میتوانیم گلها را با قاب های چوبی و یا چرم از سقف آویزان کنیم

در آخر بهتر است به این نکته نیز اشاره کنیم که :

برای آرامش بیشتر در فضای مورد نظرمان بهتر است از گیاهان با برگ های گرد و افتاده استفاده کنیم . چون توانایی اثر بخشی این گیاهان نسبت به گیاهانی که گل و برگ های تیز دارند بسیار بیشتر است.

که برای آرامش بیشتر در فضای مورد نظرمان بهتر است از گیاهان با برگ های گرد و افتاده استفاده کنیم

نکته قابل تذکر بعدی این است که گیاهان و گلهای آپارتمانی سمی هستند.

اگر در منزل فرزند کوچک دارید به هیچ عنوان از این گیاهان استفاده نکنید .