خصوصیات و صفات رنگ ها در حوزه تخصصی

خصوصیات و صفات رنگ ها می تواند با شناخت بیشتر در طراحی ها، کمک شایانی به طراح و خلق مدل های فوق العاده کند.

رنگ هادارای خصوصیات و ویژگی هایی خاص و منحصر به فرد هستند

ما در این مقاله به 3 مورد از  مهمترین خصوصیت رنگ ها میپردازیم:

–  فام  HUE

–  درخشندگی و روشنی  VALUE

–  شدت یا خلوص رنگ  SATURATION

رنگ هایی که در طبیعت اطراف ما قرار دارند دارای یکسری خصوصیات و صفات هستند که ما در این مقاله به مهمترین آن ها که 3 خصوصیت است میپردازیم:

فام  HUE:

  یا به عبارت دیگر ته رنگ ، نامهایی از رنگ هستند که در بین عموم استفاده میشوند.  رنگ ها را به دسته ی فام دار و دسته ی بی فام تقسیم میکنند.

رنگ های فام دار مثل :

زرد – قرمز – آبی.  و رنگ های بی فام مثل : سیاه – سفید – خاکستری. در سلسله رنگی جایگاه فام از قرمز تا بنفش و معادل با طول موج های مختلف در طیف مرئی است. به زبان ساده تر به رنگین بودن خود رنگ ها فام میگویند.

به عنوان مثال رنگ سبز و آبی و قرمز با یکدیگر متفاوت هستند به دلیل فرق بین رنگ هایشان.

میدانیم که رنگ های آبی و قرمز و زرد جزء رنگ های اصلی هستند و مبنای سایر فام های دیگر پس این سه رنگ را فام اولیه مینامیم. حال اگر مقدار یکسانی از دو فام اولیه را باهم مخلوط کنیم  ، به رنگ های نارنجی ، سبز و بنفش میرسیم که به این رنگ ها فام ثانویه گفته میشود. رنگ های زرد، سبز-زرد، سبز، فیروزه ای، آبی، آبی-بنفش، بنفش، ارغوانی، قرمز، قرمز-نارنجی، نارنجی، پرتقالی نیز در گروه سوم فام ها قرار میگیرند که از ترکیب میزان یکسانی از فام های اولیه و ثانویه تشکیل میشوند و در چرخه رنگ قرار میگیرند.

میدانیم که رنگ های آبی و قرمز و زرد جزء رنگ های اصلی هستند و مبنای سایر فام های دیگر ، پس این سه رنگ را فام اولیه مینامیم.

حال اگر مقدار یکسانی از دو فام اولیه را باهم مخلوط کنیم  ، به رنگ های نارنجی ، سبز و بنفش میرسیم که به این رنگ ها فام ثانویه گفته میشود.

رنگ های زرد، سبز-زرد، سبز، فیروزه ای، آبی، آبی-بنفش، بنفش، ارغوانی، قرمز، قرمز-نارنجی، نارنجی، پرتقالی نیز در گروه سوم فام ها قرار میگیرند . این رنگ ها  از ترکیب میزان یکسانی از فام های اولیه و ثانویه تشکیل می شوند و در چرخه رنگ قرار می گیرند.

برای توضیح این ویژگی یک رنگ را در نظر بگیریم ، مثلا رنگ زرد ، زمانی که رنگ زرد با هیچ رنگ دیگری مخلوط نشده باشد در خالص ترین و زرد ترین حالت خود قرار دارد . خلوص رنگی درجه ای است که یک رنگ را در خالص ترین حالت خود نشان میدهد. این خلوص رنگ زمانیکه این رنگ زرد را با یک رنگ دیگر مخلوط کنیم به وضوح مشخص میشود.

2- درخشندگی VALUE:

به درجه های مختلف روشنی یک رنگ درخشندگی آن رنگ میگویند.

یعنی درجه ای از روشناییِ یک رنگِ خاص، که همان رنگ را از درجه های دیگرِ روشنی و تیرگیِ همان رنگ جدا میکند. نقاشان بزرگ مفهوم رنگسایه را نیز در همین معنا به کار میبرند.

زمانی که میگوییم این منبع نوری شدید یا ضعیف است و یا میگوییم رنگ این شئ تیره یا روشن است از ارزش رنگ صحبت میکنیم. در واقع درخشندگی یک جسم بُعد غیر رنگی آن است.

رنگ زرد بیشترین درخشندگی و رنگ بنفش کمترین درخشندگی را دارد.

نقاشان بزرگ مفهوم رنگسایه را نیز در همین معنا به کار میبرند. زمانی که میگوییم این منبع نوری شدید یا ضعیف است و یا میگوییم رنگ این شی تیره یا روشن است از ارزش رنگ صحبت میکنیم. در واقع درخشندگی یک جسم بُعد غیر رنگی آن است.

3- شدت یا خلوص رنگ SATURATION :

برای توضیح این ویژگی یک رنگ را در نظر بگیریم .

مثلا رنگ زرد : زمانی که رنگ زرد با هیچ رنگ دیگری مخلوط نشده باشد در خالص ترین و زرد ترین حالت خود قرار دارد . خلوص رنگی درجه ای است که یک رنگ را در خالص ترین حالت خود نشان میدهد. این خلوص رنگ زمانیکه این رنگ زرد را با یک رنگ دیگر مخلوط کنیم به وضوح مشخص میشود.

رنگ هایی که درجه خلوص بالایی دارند از نظر عاطفی دارای بار قوی تری هستند.

 گاهی میبینیم که از خلوص رنگی با عنوان شدت یا اشباع رنگی نیز یاد میشود.

مقیاس این ویژگی رنگ، از خاکستری خنثی با عدد صفر شروع می‌شود و تا بالاترین خلوص در هر سطح رنگی ادامه می‌یابد.  فام‌های مختلفی که در چرخه‌ی رنگ وجود دارند ، صددرصد خالص‌ هستند، اما فام هایی که در طبیعت مشاهده میکنیم یا خالص نیستند یا خیلی کم فام خالص به چشم میخورد.

خصوصیات و صفات رنگ ها یی که در طبیعت اطراف ما قرار دارند گسترده است.

درخشندگی VALUE:  به درجه های مختلف روشنی یک رنگ درخشندگی آن رنگ میگویند. یعنی درجه ای از روشنایی یک رنگ خاص که همان رنگ را از درجه های دیگر روشنی و تیرگی همان رنگ جدا میکند.

منبع : UP-STUDIO