تعادل و تقارن در دکوراسیون داخلی

تقارن در هر فردی احساس ناخودآگاهی است که معمولا همه جا را احاطه کرده. این موضوع را حتی زمانی که جلو آینه به خود نگاه کنید می توانید درک کنید. نقاط کانونی یک جنبه مهم در یک اتاق است. زیرا احساس نظم را برای افراد فراهم می کند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

تقارن با ایجاد تعادل بصری فضایی آرام و هماهنگ ایجاد می کند. نقطه ای که معمولا در هنگام ورود به خانه دید شما را به خود جلب می کند. همان نقطه کانونی است. با انتخاب محور مرکزی این نقطه می توانید عناصر طراحی آن مانند مبلمان و روشنایی ها را در سمت دیگر منعکس کنید.

تقارن در دکوراسیون داخلی

تعادل غیرمتقارن

دکوراسیون متقارن برای همه فضاها مناسب نیستند. این جا جایی است که تعادل نامتقارن ظاهر می شود. زیرا ظاهری غیر رسمی فراهم می کند. ایجاد تعادل نامتقارن دشوار است. اما اگر به خوبی انجام شود می تواند فضا را بسیار جالب و زنده نمایش دهد. استفاده از این امر سبب ایجاد شگفتی غیر منتظره می شود.

تقارن در دکوراسیون داخلی

تقارن و عدم تقارن در دکوراسیون

می توانید این دو نوع چیدمان را باهم در یک فضا پیاده سازی کنید. ایجاد این چیدمان در طراحی دکوراسیون سبب داشتن فضایی جالب تر می شود. به طور مثال در خانه ای که نقطه کانونی شومینه یا تلوزیون باشد قفسه بندی هر دو طرف حس نظم و ثبات را فراهم می کند. اما می توان با چیدمان غیر قرینه قفسه ها تقارن و عدم تقارن ایجاد کرد.

تقارن در دکوراسیون داخلی

تعادل شعاعی

تعادل شعاعی از یک نقطه کانونی مرکزی استفاده می کند. که عناصر طراحی به سمت خارج یا درون نقطه مرکزی منعکس کند. استفاده از این تعادل یک انتخاب مناسب برای هتل ها و فضاهای اداری است. یک نمونه از تعادل شعاعی استفاده از میز ناهارخوری مدور است. که با نورپردازی، فرش و قرار دادن اشیا تقویت می شود.

تقارن در دکوراسیون داخلی