قانون 10 – 30 – 60

قانون 10 – 30 – 60 به معنای ایجاد تعادل بین رنگ هایی است که می خواهید در کنار هم در یک فضا ترکیب کنید.

برخی افراد تمایل دارند از رنگ های مختلف در دکوراسیون محل زندگی یا محل کار خود استفاده کنند. اما بیشتر آن ها یا در استفاده از رنگ های گوناگون زیاده روی می کنند و یا ترکیب رنگی مناسبی انتخاب نمی کنند. ما در این مقاله قصد داریم شما را در این زمینه راهنمایی کنیم.

قانون 10 - 30 - 60

چگونه از قانون 10 – 30 – 60 استفاده کنیم؟

طبق این قانون می توانید 60% فضایی که برای طراحی در دسترس دارید را به رنگ اصلی اختصاص دهید.  به عنوان رنگ اصلی یا رنگ زمینه کار قرار می گیرد. این 60% می تواند شامل دیوار، کف، وسایل بزرگ مثل فرش و مبلمان باشد.

رنگ دوم یا رنگ فرعی که در کنار رنگ اصلی قرار میگیرد به مقدار 30% مورد استفاده قرار می گیرد. این رنگ باید متفاوت از رنگ اصلی باشد. ولی از رنگ اصلی پشتیبانی کند. این رنگ در وسایلی مثل پرده، صندلی و گاها در یکی از دیوارها استفاده می شود.

برای طراحی 10% باقی مانده فضا از رنگ های تاکیدی برای ایجاد ریتم استفاده می شود. از این رنگ می توان در انتخاب لوازم جانبی، دکوری ها، کوسن ها و وسایل کوچکتر بهره برد.

قانون 10 - 30 - 60

نقض قانون 10 – 30 – 60

طراحی دکوراسیون به قدری گسترده و بی انتهاست که می توان با شکست هر قانون، قوانین تازه ای به وجود آورد.

قانون 10 - 30 - 60

به کار بردن رنگ های کروماتیک

زمانی از این رنگ ها استفاده می شود که یک طرح تک رنگ داشته باشیم. در قانون قبلی از سه رنگ متفاوت استفاده می شد. ولی در این قانون از یک رنگ با تنالیته های تیره و روشن استفاده می شود. در این قانون می توان تن رنگی خنثی را 60%، تن تیره را به میزان 30% و روشن تر را 10% به کار می برند.