دکتر علی دهقانی به نقل از خود

دکتر علی دهقانی هستم. در 1 شهریور سال 1352 در شهر یزد متولد شدم. از همان سن کودکی در کنار درس خواندن کار هم می کردم. و امروز کارآفرین موفق در حوزه تولیدات صنایع چوب هستم.

ایشان می گوید: تمام دارایی ام که در کل زندگی کمکم کرد. و هنوز هم استفاده از آن مرا به اهدافم نزدیک می کند. 3 چیز بود: یک پشتکار، دو پشتکار، سه پشتکار

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دکتر علی دهقانی

دکتر علی دهقانی از روزهای شروعش این گونه تعریف می کند: حدود 12 سال پیش شروع به تاسیس هلدینگ تولیدی توزیعی PGMA متشکل از چندین شرکت کردم.

امروز که به گذشته نگاه می کنم سختی اش زیاد بود و سختی آن از نوع رنج بود.

دلیل آن این بود که علاوه بر اینکه سختی فیزیکی داشت. زمانی که به سراغ کار جدیدی میروی که هنوز برای برخی افراد به رسمیت نریسده است. رنج را هم دو چندان به همراه خواهد داشت.

اما ناامید نشدم. هنوز هم آن سه سرمایه را داشتم. خدا خواست که از مسیری که انتخاب کردم با سربلندی عبور کنم.

دکتر علی دهقانی

آقای دکتر دهقانی می گوید: آنچه باعث شد که من به دنبال کارهای بزرگ بروم. این بود که احساس می کردم برای ارضای خودم تنها پول کافی نیست.

بر این باورم که خدا من را وسیله قرار داده است.

دکتر علی دهقانی می گوید از روزی که به موفقیت دست یافتم. همیشه معتقد بودم به عنوان یک کارآفرین کارهایی انجام دهم. که اقشار بیشتری در آن مشارکت داشته باشند.

دکتر علی دهقانی

همچنین دکتر علی دهقانی می گوید من به نوعی یک سرمایه داری عمومی در کشور اجرا کردم.  نقش خودم این است که سرمایه زیاد و مشارکت عمومی متمرکز ایجاد کنم.

تا اتفاق بزرگی همانند تاسیس این هلدینگ یا هر مجموعه دیگری پیش بیاید.