صندلی اداری مناسب

صندلی اداری مناسب برای کارمندان و محیط های اداری انتخاب کنید.

در واقع در همه جا شما برای نشستن به یک وسیله نیاز دارید. در منزل، محیط کار، خیابان، پارک ، سینما .صندلی شما هر چقدر در محل کار راحت و یا ارگونومیک باشد، اگر از آن درست استفاده نشود، عوارض ناخوشایندی ممکن است برای بدنتان اتفاق بیفتد. انسانها سال‌ها تحقیق کردند تا بفهمد چه چیزی برای نشستن مناسب‌تر است، سپس سال‌ها آزمایش کردند تا بدانند که درست نشستن چگونه است. با توجه به اینکه کارمندان بیشتر زمان کاری خود را به طور نشسته بر روی صندلی خود مشغول کار هستند انتخاب صندلی اداری مناسب بسیار حائز اهمیت است.

ویژگیهای صندلی اداری مناسب

صندلی یکی از وسایلی است که در طراحی و ساخت آن، باید حتما تمامی استانداردها ، نکات ایمنی و

حفاظتی رعایت گردد .

خصوصیت یک صندلی اداری مناسب بصورت زیر است:

“یکی از مهمترین شاخصه صندلی مناسب تنظیم پشتی صندلی و چگونگی قرار گرفتن مهره ها روی آن است”

پشتی صندلی

هنگامی که روی صندلی می نشینید قسمت میانی صندلی نباید گردش خون در پاها به خصوص در زانوها را

دچار اختلال کند و باعث شود خون در زانو جمع شود. پشتی صندلی شما باید فنری باشد.پشتی صندلی باید

در قسمت کمر دارای برآمدگی باشد تا هنگام تکیه دادن این برآمدگی در فرورفتگی ناحیه کمر قرار گیرد.

بنابراین انحنای طبیعی ستون فقرات بدن حفظ می‌شود.

نشیمنگاه صندلی اداری مناسب

صندلیهایی که در سازمانها استفاده می‌شود باید دارای نشیمنگاه قابل تنظیم، دارای لبه گرد و انحنا داشته باشد. پوشش روی صندلی باید از جنسی باشد که زیاد تعریق نکند و به راحتی پاک شود.

تکیه گاه بازو

دسته های صندلی باید دارای پوشش نرم باشد.زیرا سفت بودن دسته صندلی و لبه های تیز، باعث تحریک

اعصاب و عروق خونی واقع در ساعد شده و باعث درد یا سوزش انگشتان دست و بازو می‌شود.ارتفاع دسته

های صندلی باید دارای اندازه استاندارد باشد که به عنوان تکیه گاه برای ساعد باشد. طول دسته های صندلی

نباید خیلی زیاد باشد، زیرا در اینصورت نمی‌توان صندلی را به میز نزدیک کرد و هنگام کار با صفحه کلید

باعث خستگی و فشار بر بازو، کمر، شانه می‌شود.

پایه های صندلی اداری مناسب

صندلی‌ ها باید متناسب با فضای موجود انتخاب شود.در صورت استفاده از صندلی‌ های چرخدار، از صندلی‌ های چرخداری که دارای پنج چرخ هستند استفاده کنید.زیرا صندلی هایی که از پنج چرخ کمتر دارند احتمال واژگون شدنشان زیاد است.