استاندارد نشستن پشت میز برای کار طولانی مدت

استاندارد نشستن پشت میز برای افرادی که دچار بیماری های ستون فقرات شده اند و حتی افراد سالم ضروری است.

در دنیای امروزی استفاده از کامپیوتر یک نیاز ضروری محسوب می گردد.

پیشنهاد می شود استاندارد نشستن پشت میز کامپیوتر رعایت شود.

اما در صورت عدم رعایت، درسنین  بالاتر باعث ایجاد  درد پشت ستون فقرات، درد گردن ،  زانو و سوزن شدن دست ها وانگشتان خواهد شد.

شما می توانید با چند حرکت کششی از جای خود بلند شوید، این تمرین را هر 20 دقیقه انجام بدهید.

استاندارد نشستن پشت میز کامپیوتر

آیتم اول

ارتفاع صفحه نمایش خود را نظارت کنید

مانیتورهای خود را 10 درجه نسبت به محور عمودی زاویه دهید.

اگر پایین تر باشد، شما سر خود را به سمت پایین حرکت می دهید، که می تواند به درد پشت و گردن، منجر شود.

اگر زاویه بالاتر باشد، می تواند باعث ایجاد سندرم خشک چشم شود.

سر خود را مانند توپ بولینگ تصور کنید

سر شما باید به درستی تنظیم شود تا از استرس ناشی بر گردن و ستون فقراتتان جلوگیری شود.

تمرینات چانه را انجام دهید که  به سلامتی سر، گردن و ستون فقراتتان کمک شایگانی خواهد کرد.

در هنگامی که صندلی شما یک مکانیسم  برگشت فعال دارد،  برای تغییر موقعیت مکرر کنونی، استفاده کنید، این کار باعث می شود که بدن از حالت یک نواختی که عارضه های مختلفی به همراه دارد جلوگیری می شود.

آیتم دوم

ارتفاع صفحه کلید خود را باتوجه به حالت دستان که دچارکمترین فشار باشد تنظیم کنید.

 به طوری که مچ دست نباید خم شده و زاویه ی اصلی خود را حفظ نماید .

همان طور که می دانید،  بیشترین عضلاتی که درگیر می باشد، مچ دست است.

همیشه بعداز یک کار مداوم،دستهایتان را  به حالت دورانی نرمش دهید که دچار گرفتگی ودرد در این ناحیه نشوید.

آیتم سوم

مانیتور خود را از ناحیه پایه نگه دارنده بر روی میز به گونه تنظیم بنمایید که گردن شما درموقعیت خنثی وآرام باشد.ومانیتور را به طور مستقیم که در وسط دیدگانتان قراربگیرد؛ نمایش مانیتور را حدود 40تا70سانتی متربالا تر از سطح چشمتان قرار داده بگیرد.

 آیتم چهارم

همیشه درنظر داشته باشید که زوایای بین بازو  و ساعد هنگام کار نباید از  90 درجه تجاوز کند.

آیتم پنجم

همیشه ناهارخودرا دریه قسمتی دیگر میل نمایید دورتر از کامپیوتر

آیتم ششم

دربین زمان کاری، استراحت مشخصی برای چشمان خود در نظر بگیرید؛

به صورتی که  با کف دست چشم هایتان به مدت 10الی 15 ثانیه را بپوشانید و برای جلوگیری از خستگی چشم، حرکات چرخشی را برای آن انجام بدهید.

 آیتم هفتم

یکی دیگر از مشکلات پیش روی کسانی که زیاد با موس وکیبورد سروکار دارند، سندرم تونل کارپال (CTS) یک عارضه ی شایع در مچ و کف دست است که می تواند حرکات دست را مختل کند.

این سندرم به دلیل فشار به عصب ابتدای کف دست (عصب مدیان) ایجاد می شود.

همچنین با ورزش با این عارضه مبارزه کنید به طوری که انگشت ها را به سمت بالا قلاب نموده  و به سمت جلو،چپ، راست بکشانید.

آیتم هشتم

برای اینکه بدن زاویه استاندارد 90 درجه به خود در هنگام نشستن بگیرد ،از زیر پایی با شیب 10تا 25 درجه استفاده کنید.

درهنگام کار با کامپیوترسعی کنید موزیک گوش ندهیدبه دلیل مکانیزم حرکت مغزواعصاب، تمرکزرا در حالات استاندارد را از دست می دهید.

ﻧﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮد از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ کار، روشنایی بدهد.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖﺟﻬﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺒﺎﺷﺪ.

نکته آخر برای استاندارد نشستن پشت میز

برای فرار از دردهای همچون ستون فقرات، سعی کنید هر 30 دقیقه یک بار از جای خود برخواسته به مدت 1 دقیقا راه بروید تا عضلات بدن درگیر شود تا موجب درد این نواحی نشود.