Description

گروه تحقیق و توسعه پی جی ما با تکیه بر دانش مکانیک خود اقدام به آنالیز صندلی اداری نموده است.در این ازمایش نیروهایی بر روی دسته،نشیمن و پشت صندلی اداری وارد می گردد که با استفاده از این آنالیز صندلی اداری ، مقادیر کاملا دقیق و مشابه دستگاه تست مبل به دست می آید.

Assumptions

پیش فرضیات این مقاله به گونه است که با یک فرد مورد ازمایش 500 نیوتن از وزن خود را بر روی نشیمن،300نیوتن نیرو به تکیه گاه و نیروی 100 نیوتن به دسته ها وارد آورده است.با وجود این نیروهاتصور میرود که تغییرات و مشکلات چشم گیری را در این صندلی مشاهده نخواهیم کرد.

آنالیز صندلی اداری

Model Information

Study Properties

Units

Material Properties

Loads and Fixtures

Mesh information

Mesh information - Details

Reaction forces

Study Results

Stress

Dicplacement

Strain

Conclusion

با توجه به خروجی های به دست آمده از تنش،کرنش و جابجایی محصول،پایه ی نشیمن دچار تنش و کرنش می باشد که با توجه به این نتیجه ،پیشنهاد می گردد اتصال محکم تر یا تغییردر متریال آن انجام گردد.تکیه گاه این محصول به دلیل وارد نمودن نیروهی 300 نیوتنی به عقب حرکت کرده است که این یک امری طبیعی بوده و به دلیل راحتی بیشتر کاربر این کار صورت گرفته است.

فایل سه بعدی را دانلود نموده و با برنامه Adobe Reader اجرا نمایید(رمز فایل:mag.pgma.co)

این فایل ۳d pdf می باشد که  قابل اجرا در ویندوز بوده و در موبایل اجرا نمی شود

دانلود برنامه Adobe Reader

آموزش ۳D PDF در Adobe Reader