Description

گروه تحقیق و توسعه پی جی ما در این مقاله به بررسی نمونه دیگر از تحلیل استاتیک مبل راحتی پرداخته شده است. طراحی این مبل با دسته هایی با حالت گرد و قوس دار علاوه بر پارچه ی زیبای آن ، دارای طرحی خاص به شمار می رود . جنس مبل از چوب ترکیبی و پارچه های وارداتی می باشد . شرح این مقاله برای تنش ها ، کرنش و جابجایی این محصول نوشته شده و سعی در شناختن ماکسیمم تنش و رفع ایرادهای احتمالی در محصول است.تصورات به این گونه ای است که بیشترین تنش و مرکز تمرکز آن  در پایه های محصول قرار گیرد

Assumptions

در تحلیل استاتیک مبل راحتی ، علاوه بر در نظر گرفتن نیروی جاذبه زمین از سه نفر دارای وزن استاندارد 80 کیلو گرمی استفاده شده است ، به گونه ای که هر سه فشار وارده ی اصلی آنها بر روی نشیمن و هدف اصلی این مقاله تست نشیمن می باشد.

تحلیل استاتیک مبل راحتی

Model Information

Study Properties

Units

Loads and Fixtures

Mesh Information

Mesh Information – Details

Reaction Forces

Study Results

Stress

Displacement

Strain

Max Normal Stress

Y Normal Stress

Diagram

Conclusion

با توجه به نتایج بدست آمده از جمله خروجی های تنش،کرنش و جابجایی،بررسی المان و گره های مشخص و دیاگرام ها،بیشترین نیرو و اعمال فشار بر 4 پایه می باشد. دلیل داشتن تمرکز تنش تماس نقطه ای بین پایه و کلاف مبل است که پیشنهاد می شود مقطع پایه به صورت صفحه ای و یا متصل شده به تیکه ی بزرگتری باشد.با توجه به جابجایی در قسمت وسط مبل بهتر است برای افزایش طول عمر ، یک پایه برای وسط آن تعبیه گرد . عمق نشیمن این مبل از حالت طبیعی بزرگتر بوده و نیاز به کوسن در تکیه گاه  آن می باشد

نمای 360 درجه و سه بعدی مبل راحتی1

فایل سه بعدی را دانلود نموده و با برنامه Adobe Reader اجرا نمایید(رمز فایل:mag.pgma.co)

این فایل 3d pdf می باشد که  قابل اجرا در ویندوز بوده و در موبایل اجرا نمی شود

دانلود برنامه Adobe Reader

آموزش 3D PDF در Adobe Reader