تست و آنالیز انتقال حرارت تشک های مختلف

تست و آنالیز انتقال حرارت تشک برای انتخاب تشک های با دماهای متناسب ضروری است.

Description

در این مقاله در تلاشیم مقدار درجه حرارت یک تشک که با مشخصات فوم، اسفنج 30 کیلویی و فوم هوشمند تشکیل شده است را مورد تحلیل قرار دهیم.

میزان حرارت تشک ها

با این پیش فرض که درجه حرارت بدن انسان تحت تاثیر بر بروی تشک 37 درجه سانتی گراد و قدرت گرمایی 2300کالری بر ساعت و انتقال گرمایی یا همرفتی در محیط اتاق برابر با 25 وات بر کلوین مترمربع می باشد.

دمای محیط  برابر با 45 سانتی گراد در نظر گرفته شده است.

Assumptions

پیش فرضیات این مقاله به گونه است .

که به دلیل بالا بودن درجه حرارت محیط و قرار دادن تشک مورد نظر نزدیک به یک مولد گرمایی محصول دچار از بین رفتن زودتر از حد مجاز باشد.

بدیهی است که آزمایش به صورت مجازی و شبیه سازی می باشد.

Model Information

Study Properties

Units

Material Properties

Thermal Loads

Mesh Information

Mesh Information – Details

Mesh Control Information

Study Results

Temperature

Heat Flux

Temp Gradient

Conclusion

نتایج حاصل از درجه حرارت

با توجه به نتایج بدست آمده از درجه حرارت:

ظرفیت گرمایی و گرادیان دما، حرارت محیط با وجود بیش تر از حد مورد نظر باز هم تاثیری بر تشک و مواد اولیه استفاده شده نداشته و خروجی دما و ظرفیت گرمایی خوبی را در این آزمایش ارائه داده است.

اما به دلیل استفاده از یک مولد گرمایی در جلوی این تشک حرارت قسمت های جلو بسیار بالا بوده

و بعد از مدتی به محصول ، آسیب خواهد زد.

  بنابراین پیشنهاد می گردد که مولد های گرمایی یا هیترها را به دور از این محصول قرار دهید.

 فقط برای همرفتی محیط استفاده شود که طبق این کار، محصول مورد نظر از نظر کیفیت و انتقال حرارت قابل قبول بود و تست های کنترل کیفیت هلدینگ پی جی ما را ،موفقیت آمیز گذرانده است.

سه بعدی و نمای 360 درجه تشک

فایل سه بعدی را دانلود نموده و با برنامه Adobe Reader اجرا نمایید(رمز فایل:mag.pgma.co)

این فایل 3d pdf می باشد که  قابل اجرا در ویندوز بوده و در موبایل اجرا نمی شود

دانلود برنامه Adobe Reader

آموزش 3D PDF در Adobe Reader