نقاشی نوگرایی به سبک مدرن

نقاشی نوگرایی با سبک دکوراسیون های نوین همبستگی یافته است.

نقاشی مدرن یا نوگرایی، که به عنوان نو شدن ، تازه شدن یا با شهرت به مدرنیسم نیز معروف است .

این سبک به معنی گرایش فکری و رفتاری به فرهنگی نو ، پیشرفته‌ تر و کنار گذاردن برخی از سنت‌های قدیمی به شمار می رود.

نوگرایی پروسه توسعه خردگرایی در جامعه و اجرای آن در فضای مدرنیته و دکوراسیون مدرن می باشد.

نقاشی مدرن در دکوراسیون مدرن

این سبک که نشئت گرفته از فرانسه و قاره اروپا است که بعد از گذشت زمان به نقاشی مدرن معروف گردید.

از خصوصیات این نقاشی، مدت زمان رسیدن به اوج آن را می توان نام برد.

تاریخچه نقاشیها

به طوری که با ظهور انواع سبک های مختلف نقاشیها تا رسیدن به سبک مدرن کمتر از 40 سال می گذرد.

این سبک برگرفته از رویکرد مدرن، احساس هنرمند، ایده ی خارج از فضای واقع گرایی و تفکر به روز، می باشد

چیدمان مبلمان به سبک مدرن

در این سبک محصولات به صورت تمام مدرن چیده می شود.

 با توجه به اینکه سبک دکوراسیون مدرن هیچ محدودیتی در انواع وسایل یا محصولات وجود ندارد هر چیزی می تواند به این سبک کمک کند.

اما برای اجرا کردن بهتر آن  به  :

مبلمان راحتی با ترکیب رنگ خنثی و روشن، تابلوهای نقاشی مدرن، فرش های فانتزی ، پرده های هم طیف مبل،

پارکت یا سرامیک، ساعت با طرح های به روز مانند خورشید و لوستر با روشنایی عالی نیاز دارید.

در بعضی از موارد می توان  با ترکیب کارهای کلاسیک  و مدرن، ایده ای جدیدرا رقم زد.

این ایده  شاید تنها در فکر خاص پسندان می گنجد.

طرح های مدرن اشکال و محصولات خاصی را شامل می شوند که شاید مورد توجه قشر هنر پسند باشند.

خصوصیات نقاشی مدرن

نقاشی مدرن با وجود ویژگی هایی همچون:

طراحی خطوط نا منظم ، بزرگ نمایی، اجرای احساسات درونی، ترکیب رنگ های روشن ، خنثی و مفاهیم نهفته

یکی از بهترین ابزار برای اجرای سبک طراحی داخلی مدرن خواهد بود.