چیدمان گل ها در دکوراسیون چیدمان گل ها در منزل و تزیین مناسب آن ها در ایجاد فضایی جدید نقش مهمی بر عهده دارد. گلهای تازه علاوه بر رنگ و بویی که در فضا پخش می کنند  با رنگ های مختلف خود باعث آرامش…