چسب های مناسب برای چوب و مبلمان چسب های مناسب برای این صنعت دارای خواص و ویژگی هایی هستند. چسب ها وسیله ای برای اتصال بین کاغذ، پلاستیک ،فلزات و … می باشند. آن ها با به وجود آوردن نیروهای واندروالنسی (نیروهای بین مولکولی) باعث…