چاپگرهای کف پوش سه بعدی، دنیایی مدرن چاپگرهای کف پوش سه بعدی باعث پیشرفت زیادی در زمینه تکنولوژی و ایجاد دیزاین های مدرن گشته است. یک شرکت هلندی فن آوری برای چاپ سطوح 3بعدی را در انواع مختلف رنگ و الگوهای توسعه داده است….