پارچه بوگاتی با استاندارد ویژه پارچه بوگاتی یکی دیگر از پارچه مبلی مدرن به شمار می رود . این پارچه دارای بهترین الیاف بوده و از مرغوبیت عالی برخوردار است. از مزایای آن، طرح مخملی و نرم بودن آن است که به دلیل پرز…