یکی از انواع مبلمان اداری میزهای اداری هستند که شامل میز مدیریتی مدرن و کلاسیک ، میز کارمندی ، میز منشی، کنفرانس و پذیرایی می‌باشد. در نتیجه  بسته به فضای محیط دارای طرح ها ، شکل ها و اندازه های متفاوتی می‌باشد . برای…