مشق چشم  چه مفهومی را تداعی می کند مشق چشم این واژه به وضوح در این متن توضیح داده خواهد شد. شاید این واژه کمتر به گوش شما خورده باشد، مشق چشم ! در رشته ها و سبک های هنری کم و بیش از…