گروه تحقیق و توسعه پی جی ما در این مقاله به بررسی نمونه دیگر از تحلیل استاتیک مبل راحتی پرداخته شده است. طراحی این مبل با دسته هایی با حالت گرد و قوس دار علاوه بر پارچه ی زیبای آن ، دارای طرحی…