مبلمان اداری بانک مبلمان اداری بانک باید حتما طبق استاندار ها انتخاب گردد. انتخاب طراحی و نوع مبلمان اداری برای هر کسب و کاری با توجه به خصوصیات آن محیط مشخص می گردد . مثلا اگر در یک شرکت مراجعه کننده زیاد باشد، اتاق انتظار…