مبل اداری مبل اداری به مجموعه ای از میز و صندلی ، گروهی از لوازم و وسایل کار و نشستن اطلاق می‌شود که برای محیط های اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد . البته این موضوع به این معنی نیست که مبلمان اداری مختص به محیط…