لایکو ، معرفی لایکو وسیله ای است که بر روی فومها و اسفنج ها در مبلمان کشیده شده تا بتواند عمر و کارایی را افزایش دهند . به عبارتی ساده تر می توان به عنوان عایق فوم و اسفنج نام برد. ساختارلایکو ها از…