طرح گلدار و نقش موثر آن در روحیه در این بخش چند مدل طرح گلدار را در دکوراسیون جای می دهیم. برای دکورهایی که دارای نمایی کلاسیک هستند نیز می توان از طرح های گلدار استفاده کرد. نمونه های این طرح ها به شرح…