شناسایی چوب راش با معیار های اصلی برای شناسایی چوب راش اصولی حائز اهمیت می باشد که با دقت و توجه به آن ها شناسایی این محصول بسیار ساده می شود. چوب راش از درختی گرفته می شود که به نام فاگوس یا Fagus معروف…