طاقچه مدرن یا شلف قفسه ها یا شلف دیواری  که در گذشته به صورت فضایی قفسه مانند با نام طاقچه از جنس دیوار و متصل به آن بود امروزه جایی قفسه مانند از جنس های محتلف می باشد که در طرح های هندسی و…