IKEA و هوش بازاریابی IKEA به منظور افزایش و پیشرفت زیاد در بازار یابی  به رسانه های اجتماعی رو آورد. IKEA ، بزرگترین خرده فروش در صنعت مبلمان خانگی در جهان و یکی از پیشگامان نوین بازاریابی دیجیتال است. این شرکت با استفاده از شبکه…