خانه هوشمند و ویژگی های قابل توجه آن خانه هوشمند ، ما در این مقاله قصد داریم شما را با خانه هوشمند بیشترآشنا کنیم. زمانیکه اسم از خانه هوشمند به میان می آید. بحث درباره پیشرفت بیشتر و استفاده از تکنولوژی است و اینکه تلاش کنیم…