آسمان مجازی در دکوراسیون و طراحی آسمان مجازی فن آوری تازه برای ایجاد طرح هایی مدرن و امروزی تعریف سقف کشسان یا آسمان مجازی آسمان مجازی یا همان سقف کشسان یک فن آوری بسیار نوین است که امروزه مورد توجه اکثر طراحان داخلی و…