سبک رترو در دکوراسیون  سبکی مختلط سبک رترو در دکوراسیون در واقع زنده کننده سبک کلاسیک آمیخته با نوستالژی است. در واقع سبک رترو سبکی چند بعدی از دیگر سبک هاست که شیوه ای در دکوراسیون محسوب می گردد. طراحان سبک رترو اگر در…