ساعت های مدرن با تغيير سبک زندگي و طرح هاي جديد محصول، نوبت به طراحي ساعت های مدرن ديواري مي رسد، ساعتي که اغلب ما در طراحي دکوراسيون داخلي از آن غافل هستيم و به چشم نمی آید  اما در طول زمان این روند…