انتخاب رنگ برای دیوار و کف دکوراسیون انتخاب رنگ برای دیوار و کف در ایجاد جلوه ای بصری و زیبا در محیط بسیار موثر می باشد. افراد معمولا برای رنگ آمیزی دیوار و کف مردد میشوند، انتخاب یک رنگ سفید یا خاکستری و یا…