رنگ آبی در دکوراسیون داخلی وافزایش حس آرامش رنگ آبی در دکوراسیون داخلی به نسبت دیگر رنگ ها در ایجاد فضایی آرام و دلنشین نقش دارد.