درخت ملچ چوب ملچ جز چوب های نیمه سنگین و نیمه سخت است.این چوب دارای سختی و مقاومت در برابر ضربه را دارا می باشد. درخت ملچ جز درختان کم رشد ، کم یاب و گران بها می باشد . این درخت مقاومت خوبی در...