حمام مدرن حباب شیشه ای و جنبه زیبا شناسی آن حمامی است شیشه ای که در دکوراسیون های مدرن باعث ایجاد فضایی شیک و خارق العاده می شود. مرز بین فضای حمام های مدرن و اتاق خواب برای همیشه با Bathysphere از بین می رود....