تمرکز در محیط کار تمرکز در محیط کار برای انجام کار به بهترین شکل ممکن امری ضروری است. آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده که پشت میزتان نشسته باشید سعی کنید روی کارتان متمرکز شوید. اما بعد از مدتی متوجه می‌شوید حواستان پرت…