گروه تحقیق و توسعه پی جی ما در این مقاله در تلاش است که بتواند تست مبل تخت خواب شو مجموعه بازار مبل امام علی را با وجود فوم های هوشمند که در سرویس خواب ها استفاده می شود، بررسی کند . با…