تزئین دکور پذیرایی و غذا خوری با اصول مناسب اتاق ناهارخوری مرکزی برای ایجاد تزیینات منزل محسوب می گردد.  تزئین دکور پذیرایی و غذا خوری نقش مهمی در به چشم امدن این تقطه تمرکز می باشد. این محل جایی ایده ال برای میزبانی برای…