تاریخچه تلفن ها بخش 2 تاریخچه تلفن ها با دانستن گذشته ای اختراع آن ها و عملکرد این تکنولوژی بررسی می گردد. با گذر زمان و با تلفیق اختراع ادیسون (برق) و اختراع گراهام بل (تلفن ) تکنولوژی ارتباطات از راه دور به قدری پیش…