خواب و استراحت و تاثیر مهم آن بر فرد خواب و استراحت در ایجاد فضای کافی در مغز برای یادگیری مطالب جدید نقش مهمی دارد. کلماتی مانند خواب و خوابیدن ،  مخصوصا برای افرادی که علاقه زیادی به آن دارند بسیار آشناست. آیا تا…