ارتفاع پارتیشن استاندارد پارتیشن های اداری با ارتفاع و مدل‌های مختلف وجود دارد. شما می‌توانید مطابق نیاز خود ازپارتیشن دو جداره یا تک جداره با ارتفاع مورد نظرتان استفاده کنید. اگر می خواهید حریم کاری پرسنل مشخص شود و آنها بتوانند با یکدیگر ارتباط…