اتاق نشیمن با سبکی مدرن اتاق نشیمن ، سالن پر زرق و برق جایی است که نور  با پیچیدگی های انتشار در یک محیط درخشان که چشم را محو خود کرده ، برخورد می کند. مبلمان، آینه، پارچه های رنگ روشن با فلزی ترکیب…