گروه صنعتی پی جی ما با ارائه محصولی به نام مبل میزبان، چهره ی جدیدی برای مبل های راحتی ایجاد کرده است که می توان در کنار آن ها قرارگیرد. این مبل با خاصیت قرار گیری به صورت دو منظوره می باشد که…