https://mag.pgma.co/wp-content/uploads/2017/11/تست-و-آناليز-مبل-ميزبان-مجله-پي-جي-ما-بازار-مبل-امام-علي_07.mp4 Description گروه صنعتی پی جی ما با ارائه محصولی به نام مبل میزبان، چهره ی جدیدی برای مبل های راحتی ایجاد کرده است که می توان در کنار آن ها قرارگیرد. این مبل با خاصیت قرار گیری به صورت دو منظوره می باشد که...