هارمونی و تاثیر رنگ ها

هارمونی رنگ ها نقش به سزایی در پدید آمدن حس های مختلف در افراد دارند.

سبز:حس همکاری بیشتر

رنگ سبز با ایجاد هارمونی فوق العاده فضایی را محیا می‌کند که در آن حس همکاری و هماهنگی موج می

زند. اگر می‌خواهید به اوضاع زندگی و کار خود سامان ببخشید و در مسیر رسیدن به هدف قرار بگیرید، از

معجزه رنگ سبز بهره بگیرید. رنگ سبز فضایی آرام توام با همکاری بیشتری را ایجاد می‌کند، دلشوره و نگرانی

را کاهش می‌دهد.

“با نگاه کردن به رنگ سبز خستگی چشم در می رود،بخصوص در زمان‌هایی که نورپردازی محیط کار در سطح

مطلوبی نباشد”

قرمز:انرژی و هیجان

اگر برای انجام دادن کارهایتان نیاز به فعالیت زیادی دارید، رنگ قرمز می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. رنگ

قرمز تنفس، ضربان قلب و فعالیت مغز را افزایش می‌دهد و نیز باعث جلب توجه می‌شود. اگر می‌خواهید واقعا

کار کنید رنگ قرمز بهترین گزینه برای محیط کاری شماست”زیرا رنگیست جنجالی و ویژگی‌های برجسته ای

مانند احساسات،عشق، شور، اشتیاق را تحریک می‌کند”

آبی:آرامش بخش

رنگ آبی باعث کاهش فشار خون و ضربان قلب شده، محیطی آرام را برایتان فراهم می‌کند تا کارهایتان را به

بهترین نحوه انجام دهید.رنگ آبی بهترین انتخاب برای فضاهای پر تنش می‌باشد و آرامش خاصی را در محیط

حکم فرما می‌کند.

“برخی مطالعات نشان می دهد که افراد در محیط هایی با هارمونی آبی کارایی بیشتری دارند”

زرد:خلق ایده

رنگ زرد محرک خوبی برای طراحان است زیرا وضوح و دقت را افزایش می‌دهد، همچنین حس ماجرا جویانه

افراد را نیز تحریک می‌کند.باعث بروز خلاقیت می‌شود.

“رنگ زرد اشاره ای به روحیات درونی انسان دارد، حس نوآوری را افزایش می‌دهد، باعث خلق ایده های جدید

می‌شود”