تشک مموری فوم

تشک مموری فوم تشکی راحت برای همه

برای انتخاب یک تشک خوب نیاز است که از نظر کیفیت و قیمت آن را بررسی کنید ودرست ترین تصمیم متناسب با نیازتان را بگیرید. گروه پی جی ما در نظر دارد این مهم را برای شما آسان تر نماید و تشک مموری فوم و تشک های فنری را با هم مقایسه کند . این امر به شما کمک می کند با توجه به نقاط ضعف و قوت هرکدام ، تشک متناسب با نیازتان را انتخاب کنید.

مقایسه تشک مموری فوم و تشک های فنری

تشک فنری:

تشک های فنری در ابتدا حس خوب سطح فنری و نرمی  را القاع میکنند ولی درواقع بدن بر روی این تشک در

وضعیت 100%مطلوبی قرار نمیگیرد وچون وزن بدن به صورت مساوی برروی آن تقسیم نمیشود برخی از

قسمتهای بدن که وزن بالاتری دارند،  در اثر فشاروارده بر سطح گردش خون کمتری در آنها صورت میگیرد و

باعث میشود در آن نواحی احساس درد یا کرختی ایجاد گردد.

دلیل این دردها عدم گردش خون و تقسیم نامنظم وزن بدن بر روی تشک است که باعث این فشار و شروع درد

های موضعی است .

نکته:

تشک های فنری تنها 16% از شکل ظاهری خود را در سال اول از دست میدهند و این یک مزیت بزرگ است .

تشک مموری فوم:

این تشک دارای کیفیت قابل قبولی می باشند و گردش خون در هنگام خواب در کل بدن به خوبی انجام میشود و وزن بدن به صورت مساوی برروی تشک تقسیم میگردد، در نتیجه به عضلات و مفاصل فشاری که باعث درد و یا کرختی گردد وارد نمیشود.
در هنگام خواب این تشک تکان های تشک های فنری را ندارد و باعث خواب آرام تر و عمیق تری میشود.

 فشار وارد در واحد mm Hg (میلیمتر جیوه) اندازه گیری می شود.
در صنعت مراقبت های بهداشتی حداکثر فشار بر روی سطح یک تشک که دارای کاهش فشار است 32mm Hg یا کمتر درنظر گرفته می شود .
 واحد فشار تشک مموری فوم 15 mmHg است .
 تشک های فنری میتوانند به میزان بیش از 32 mmHg که بالاترین حد ممکن در زمینه فشار سطح تشک است را به بدن وارد کند .
با این تفاسیر شما خواب راحت و همراه با آرامش برای تسکین خستگی های روزمره بر روی تشک های فنری نخواهید داشت . زیرا میزان فشار بالای حاصل از سطح تشک که بیش از استاندارد جهانی است و همچنین گردش خون نامناسب سبب بروز کرختی و درد درهنگام برخواستن از خواب خواهد شد .

 خبر مهم: کمترین mmHg در بازار توسط تشک مموری فوم گروه پی جی ما در سایت pgma.co ارائه شده اند.