مبلمان اداری طراحی باز در سیستم اداری

در این نوع سیستم اداری که از مبلمان اداری طراحی باز استفاده می کنند ، تمامی پرسنل در کنار هم به کار خود مشغولند. استفاده از میزهایی متفاوت با اشکالی خاص، آزادی عمل بیشتر کارکنان، تعداد محدود کارکنان از ویژگی‌های این سبک از فضای اداری می‌باشد.

یکی از وجه تمایز آن با فضاهای اداری قدیمی نداشتن ارباب رجوع یا تعداد کم است. زیرا رفت و آمد زیاد مراجعین باعث ایجاد سر و صدا و به هم زدن نظم محیط می‌شود.

در شرکت های امروزی مخصوصا شرکت های خصوصی از چیدمان مبلمان اداری باز باز استفاده می شود

سیستم‌های اداری به دو نوع تقسیم می‌شوند:

مبلمان اداری طراحی بسته 

این نوع طراحی که در گذشته رایج بوده است به طوریکه کارکنان با توجه به مرتبه شغلی خود در اتاق‌هایی

جداگانه با مساحت‌هایی متفاوت از هم مشغول کارند. طراحی بسته برای سازمانها و نهادهایی مناسب است

که جداسازی فضاها از لحاظ امنیتی و شغلی در آنها وجود دارد.

مبلمان اداری طراحی باز

در طراحی این سیستم اداری، هدف آزادی عمل بیشتر کارکنان،تقسیم فضای کاری در صورت لزوم به وسیله

پارتیشن انجام می‌گیرد.

دو مزیت مبلمان اداری باز (open office)

1-استفاده بهینه از فضای موجود

2-نظارت بهتر

استفاد از سیستم (open office) برای چه سازمانهایی مناسب است؟

1-نهادهایی که قصد استفاده بهینه از فضا را دارند

2-شرکت هایی که امکان کار گروهی و تیمی را در انجام کار دارند(حوزه IT)

3-شرکت های نوپا

4-تمامی مراکز امور مشتریان، تماس ،پشتیبانی