مبلمان اداری بانک

مبلمان اداری بانک باید حتما طبق استاندار ها انتخاب گردد. انتخاب طراحی و نوع مبلمان اداری برای هر

کسب و کاری با توجه به خصوصیات آن محیط مشخص می گردد .

مثلا اگر در یک شرکت مراجعه کننده زیاد باشد، اتاق انتظار آن دارای مبلمانی خاص است که می تواند افراد در کمال آرامش در مدت زمان مشخصی برای ملاقات منتظر بماند. مبلمان اداری بانک نیز به دلیل مدت زمان انتظار زیاد مراجعه کننده گان بسیار مهم هستند که طراحی دکوراسیون و یا مواد اولیه آن چگونه است!

“در شرکت هایی که مراجعه کننده حضور فیزیکی ندارد، نوع طراحی و چیدمان تفاوت خواهد داشت”

هر مکانی یا سازمانی برای طراحی و چیدمان مبلمان اداری خود، روشی را استفاده می‌کند. برای مثال بانک‌ها که مدیر ، کارمندان و ارباب رجوع ارتباط مستقیم باهم دارند و قرار است مدت زمانی زیاد را منتظر بمانند، طراحی مبلمان باید راحتی کارمندان و مشتریان را تامین نماید.
استفاده از مبلمان مناسب، رنگها و نورهای به کاررفته در فضا ، هریک می تواند آثار مثبتی را هم در ذهن مراجعه کنندگان و هم کارکنان ایجاد کند. استفاده از ای آیتم ها قواعد خاص خود را دارا می باشد که باید رعایت گردد.

انتخاب بهترین مبلمان اداری بانک ها

برای انتخاب مبلمان اداری مناسب باید شرایط محیطی و منطقه ای آن مکان را نیز لحاظ کرد. به عنوان مثال حتی شعبه های مختلف بانک در شهرهای مختلف طراحی متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند.

“با الگو گرفتن از رنگها و المان های لوگوی بانک می توانید طراحی داخلی بانک را انتخاب کنید”

استفاده از پارتیشن های شیشه ای، سیستم فایلینگ اداری که باعث نظم دهی خاصی در محیط کار می شود

تاثیرات مثبتی روی مشتریان و کارمندان می گذارد. در هر شعبه بانک باید فضاهایی برای جلسات، اتاق مدیر،

معاون تعبیه گردد.

در بانک ها، مبلمان اداری باید به برای دو منظور طراحی شوند.بدین معنی که هم آرامش و راحتی کارمندان و

مشتریان را تامین کنند و هم فضایی امن را برای نگهداری مدارک و اسناد مالی بانک فراهم نماید.