فرم دادن پارچه به صورت لوزی شکل، کوبیدن گل میخ یا دکمه بر روی آن،به صورت برجستگی و فرورفتگی را لمسه کاری می گویند

لمسه کاری

در این روش از پارچه های ژاگارد ، حریر ، مخمل و چرم ، تولید می گردد

لمسه کاری در مبل های استیل (در پشت کار)،سرویس خواب و برخی از مبل های راحتی،همچون طرح چستر استفاده می شود.

تولید لمسه کاری

در این روش ابتدا بر روی چوب،نشانه گذاری های مرکز برجستگی و فرو رفتگی انجام می شود

lamse-sofa-middle8

مرحله دوم

با استفاده از دریل،نشانه گذاری ها سوراخ می گردد

مرحله سوم

یک لایه اسفنج در کنار چوب وسپس فوم برا روی آن کشیده شده و چسب زده می شود

lamse-sofa-middle9
lamse-sofa-middle10

مرحله چهارم

با استفاده از گرد بر دریل ، لایه های چسبیده شده را سوراخ کرده و لایکو بر روی آن می چسبانند.

مرحله پنجم

در این مرحله ،پارچه یا چرم را بر روی فوم کشیده می شود

lamse-sofa-middle11
lamse-sofa-middle12

مرحله ششم

بر روی دکمه ها،به کمک این دستگاه ،از پارچه یا چرم اصلی کشیده می شود

مرحله هفتم

پارچه ها به صورت لوزی فرم داده شده و قسمتهای سوراخ شده با فواصل معین دکمه خورده می شود

lamse-sofa-middle13
lamse-sofa-middle14

مرحله هشتم

در مرحله آخر،کناره های با منگنه محکم می شود

محاسن

طرحی زیبا ، ایجاد فضای بسیار عالی برای دکوراسیون منزل و سطحی نرم و لطیف

lamse-sofa-middle17

معایب

هزینه تمام شده بالا به دلیل استفاده شده از پارچه و چرم درجه 1 وانجام کار به صورت تمام دستی