Description

نمونه ی دیگر از فعالیت های گروه صنعتی هلدینگ پی جی ما در صنعت مبلمان. دراین مقاله نیروهای استاتیکی یک تلویزیون و یا دیگر وسایل اضافی بر روی آن را بررسی می نماییم.یک میز تلویزیون با وجود قطعات اضافی در قسمت چپ و راست خود باز هم نیروهای استاتیکی بر روی آن تاثیر شایگانی می گذارد.جنس این میز تلویزیون به صورت ترکیبی می باشد.

Assumptions

در این مقاله از یک تلویزیون و وسایلی استفاده شده است که در مجموع دارای 20 کیلو گرم می باشند. فرضیات به گونه ای می باشد که با
وجود قرار دادن تلویزیون مشکلی از بابت نیروهای استاتیکی وجود نخواهد داشت.

تست و آنالیز میز تلویزیون

Model Information

Study Properties

Units

Material Properties

Loads and Fixtures

Contact Information

Mesh Information

Mesh Information – Details

Reaction Forces

Study Results

Stress

Displacement

Diagram

Conclusion

با توجه به خروجی های بدست آمده ، دیاگرام و بررسی المان و گره های تعیین شده،بیشترین تمرکز تنش در بین اتصالات طبقات می باشد. با وجود این که فشار فقط بر روی قسمت بالایی بوده است تمام نقاط از اثر این فشار تحت تاثیر قرار می گیرند و با توجه به خروجی تنش و کرنش کاملا قابل لمس است که باید نقاط اتصال طبقات بسیار محکم و با ثبات باشد ؛ برای این منظور پیشنهاد می شود نقاط به بهترین چسب و منگنه متصل گردد و قدرت اتصال بسیار بالایی را ایجاد کند .برای جابجایی به وجود آمده نیز پیشنهاد می گردد پایه ای در وسط میز تعبیه گردد.

فایل سه بعدی را دانلود نموده و با برنامه Adobe Reader اجرا نمایید(رمز فایل:mag.pgma.co)

این فایل ۳d pdf می باشد که  قابل اجرا در ویندوز بوده و در موبایل اجرا نمی شود

دانلود برنامه Adobe Reader

آموزش ۳D PDF در Adobe Reader